Collecteren voor Oasis

Draag jij het werk van stichting Oasis een warm hart toe? Misschien wil je dan in jouw kerk of gemeente vragen of er een keer gecollecteerd kan worden voor Oasis. Op onze website staat materiaal dat het eenvoudig maakt om de collecte te ondersteunen, zoals een powerpointpresentatie.

In veel kerken zijn diaconiecommissies op dit moment bezig om een collecterooster voor het volgende jaar samen te stellen. En sommige kerken zijn op zoek naar een collectedoel voor het eind van het jaar. Als jij enthousiast bent over wat stichting Oasis in India mag betekenen, vinden we het fijn als je de verantwoordelijken in jouw gemeente wilt attenderen op stichting Oasis als collectedoel.

Om het voor kerken eenvoudig te maken om gemeenteleden te informeren over de collecte hebben we op stichtingoasis.nl/voorkerken verschillende materialen beschikbaar gesteld. Zoals een powerpointpresentatie, een video en posters.

Financiële bijdragen komen in zijn geheel terecht bij de mensen in India die verbonden zijn aan onze projecten. En we beschikken over een ANBI-status.

Namens alle betrokkenen: alvast bedankt!

Deel deze pagina